Um verkefnið

Jafnréttisstofa hlaut styrk úr áætlun Evrópusambandsins um réttindi, jafnrétti og borgararétt til að standa straum að verkefninu Byggjum brýr Brjótum múra – Samvinna í heimilisofbeldismálum. Verkefnið er unnið í samstarfi við dómsmálaráðuneytiðvelferðarráðuneytiðRíkislögreglustjóraLögregluna á höfuðborgarsvæðinuLögregluna á Norðurlandi eystra, Lögregluna á SuðurnesjumReykjavíkurborg og Akureyrarbæ

Megininntak verkefnisins var að miðla reynslu af aðferðum sem hafa skilað árangri í baráttunni gegn ofbeldi í náunum samböndum, mynda tengsl á milli aðila, bjóða upp á fræðslu og standa að vitundarvakningu fyrir alla landsmenn. Vitundarvakningin bar titilinn Þú átt VON og er lögð áhersla á að sýna þolendum ofbeldis að það er von á betra lífi. Í vitundarvakningunni er lögð áhersla á að draga fram reynslu þolenda og gerenda á að komast út úr aðstæðunum með stuðningi fagfólks og sýnd sú fjölbreytta þjónusta sem stendur fólki tilboða.

Hér var því ekki um nýja þjónustu við brotaþola og gerendur að ræða heldur var leitast við að efla þau úrræði sem þegar eru til staðar auk þess að styrkja þekkingu og færni fagaðila í að greina ofbeldi. Einnig var lögð áhersla á að gera úrræðin sýnileg í samfélaginu. Verkefnið náði til alls landsins en landinu var skipt upp eftir lögregluumdæmum og var verklag ríkislögreglustjóra í heimilisofbeldismálum grunnurinn að samstarfi fagfólks innan hvers svæðis. Sérstök áhersla var lögð á viðkvæma hópa en samkvæmt rannsóknum eru þeir einkum konur af erlendum uppruna, konur með fötlun og konur sem eiga von á barni.

Þetta verkefni var styrkt af áætlun Evrópusambandsins um réttindi, jafnrétti og borgararétt (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020). Efni þessara vefs er birt á ábyrgð Jafnréttisstofu og endurspeglar ekki afstöðu eða skoðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Sérstök Facebook síða er rekin í tengslum við verkefnið en hún er sérstaklega hugsuð fyrir fagfólk sem hefur áhuga á að fá nýjustu fréttir og ábendingar um áhugavert efni í tengslum við ofbeldi í nánum samböndum. 

Lokaskýrslu verkefnisins má lesa hér.