Kærunefnd jafnréttismála

Einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök, í eigin nafni eða fyrir hönd félagsmanna sem telja að ákvæði laga hafi verið á sér brotin, geta leitað til kærunefndar jafnréttismála.

Verkefni nefndarinnar er að taka erindi til meðferðar og kveða upp skriflegan úrskurð um hvort ákvæði eftirfarandi laga hafi verið brotin:

Úrskurðir nefndarinnar eru bindandi en málsaðilum er heimilt að bera þá undir dómstóla. Jafnréttisstofa skal að beiðni kæranda fylgja því eftir að úrskurðum kærunefndar jafnréttismála sé framfylgt eftir því sem við á.

Jafnréttisstofa getur einnig haft frumkvæði að því að vísa málum til kærunefndar, hafi hún rökstuddan grun um að stofnun, fyrirtæki eða félagasamtök hafi brotið gegn ákvæðum laga.

Heimasíða kærunefndar jafnréttismála.

Úrskurðir kærunefndar jafnréttismála.