Kærunefnd Jafnréttismála

Einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök, í eigin nafni eða fyrir hönd félagsmanna sem telja að ákvæði jafnréttislaga hafi verið á sér brotin, geta leitað atbeina kærunefndar jafnréttismála, samanber lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008. Jafnréttisstofa getur óskað eftir að kærunefnd jafnréttismála taki mál til meðferðar.

Heimasíða Kærunefndar Jafnréttismála.

Úrskurðir Kærunefndar Jafnréttismála.