Lesefni

Hvernig er þinn vinnustaður?
Er rætt hvaða möguleikar eru til staðar til að auðvelda samræmingu fjölskyldu– og atvinnulífs?
Hver eru viðhorf stjórnenda og yfirmanna til fjölskyldulífs og mikilvægi þess að starfsfólk geti samræmt vinnu og fjölskylduábyrgð? 
Er boðið upp á vinnufyrirkomulag og/eða vinnutíma sem auðveldar starfsfólki að eiga tíma með fjölskyldunni, eins og t.d. sveigjanlegan vinnutíma eða fjarvinnu? 
Er fjölskyldulíf þitt metið af virðingu þegar vinna og fjölskylda rekast á. 
Er báðum kynjum sýndur skilningur þegar sinna þarf foreldrahlutverkinu?

Bæklingurinn fyrir stjórnendur.
Bæklingur fyrir starfsfólk.
 
Mikið fræðsluefni um þetta málefni má finna á vefnum Hið gullna jafnvægi: Bætt starfsumhverfi, aukinn sveigjanleiki og samhæfing fjölskyldu- og atvinnulífs. Efnið á vefnum var unnið fyrir  vinnuhóp um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs sem lauk störfum í apríl 2013 og skilaði þá greinargerð til ráðherra.