Námsefni

Verkfærakista Kennarasambands Íslands

Hér má finna námsefni, vefslóðir og gátlista sem skoða bæði skólann sem fræðslustað og vinnustað.

Skipt á þrjú skólastig og tónmenntaskóla.  

 

Jafnrétti – Rit um grunnþætti menntunar 

Sjötta heftið í ritröð um grunnþætti menntunar. Í ritinu er fjallað um jafnréttismenntun á öllum skólastigum og hvernig skapa má tækifæri í skólastarfi fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum í anda umburðarlyndis og jafnréttis.

 

Jafnréttisbaráttan - kennsluefni fyrir eldri nemendur í grunnskóla

Kennsluefnið er ætlað efri bekkjum grunnskóla 5.-10. bekk. Það samanstendur af sex æfingum og einu hópverkefni og hver æfing stendur sjálfstætt. Gefið út af Kvenréttindafélagi Íslands.

 

Námsefni í kynjafræði fyrir nemendur í framhaldsskóla

Námsefni sem ætlað er til kennslu í framhaldsskólum og byggt á Kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna (CEDAW) og Pekingsáttmálanum. Námsefnið var þróað af Kvenréttindafélagi Íslands, Sveriges Kvinnolobby í Svíþjóð og Kvinderådet í Danmörku.

 

Hvers vegna ekki?! Þáttaröð

Þættir um ungt fólk sem taka á kynjuðum staðalmyndum og mismunun á kómískan hátt. Þættirnir eru afrakstur verkefnis sem Jafnréttisstofa vann í samstarfi við jafnréttisstofnanir í Eistlandi og Litháen um afnám kynjaðra staðalmynda í tengslum við náms- og starfsval. Þáttunum fylgja kennsluleiðbeiningar sem geta nýst kennurum og starfsráðgjöfum við jafnréttisfræðslu.

 

Allskyns : Hlaðvarp unnið í samstarfi RÚV núll og Jafnréttisstofu. Hér er fjallað um ýmsar hliðar jafnréttismála sem snúa að ungu fólki. 

 

Kynungabók : upplýsingar fyrir ungt fólk um jafnrétti kynja

Markmið Kynungabókar eru að:
• Veita raunsæja mynd af stöðu kynjanna í samfélaginu
• Sýna fram á að jafnréttismál varða bæði kynin
• Vekja ungt fólk til umhugsunar um áhrif kynferðis á líf þess
• Fjalla um mismunandi mótun kynjanna út frá menningu, umhverfi og tíma
• Vekja ungt fólk til meðvitundar um réttindi sín

Bókin Karlmennska og jafnréttisuppeldi eftir Ingólf Ásgeir Jóhannesson er nú aðgengileg í rafrænu formi á vefnum Opin vísindi.