Polski

Twoje prawa - Ważne informacje dla kobiet obcego pochodzenia mieszkających w Islandii

Broszura zawiera praktyczne informacje na temat islandzkiego systemu sprawiedliwości oraz islandzkiego społeczeństwa. Informacje dotyczą równouprawnienia kobiet i mężczyzn, pozwolenia na pobyt, handlu ludźmi, rozwodów, władzy rodzicielskiej, praw rodzicielskich,
finansów, przemocy w związkach. Znajdują się tu również informacje, gdzie można szukać pomocy - numery telefonów i adresy stron internetowych różnych instytucji i stowarzyszeń.

Przeczytaj wersję pdf swoich praw tutaj. (Bæklingurinn á íslensku og pólsku).

Aby zamówić kopię pocztą, wyślij do nas wiadomość e-mail z Twoimi danymi.