Jöfn meðferð utan vinnumarkaðar

Með lögum um jafna meðferð utan vinnumarkaðar er kveðið á um meginregluna um jafna meðferð einstaklinga á öllum sviðum samfélagsins. Við lagasetninguna var höfð hliðsjón af efni tilskipunar 2000/43/EB um jafna meðferð óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna. Með skýru banni við mismunun er horft til þess að stuðla að virkri þátttöku sem flestra í íslensku samfélagi og koma í veg fyrir félagslega einangrun einstaklinga af sömu ástæðum. Markmiðið er einnig að sporna við því að skoðanir á mismunandi verðleikum kynþátta festi hér rætur.

Tengt efni:

Jöfn meðferð á vinnumarkaði 
Fræðslumyndbönd Mannréttindaskrifstofu Íslands og Íslandsdeildar Amnesty International fyrir flóttafólk og innflytjendur 
Veggspjald fyrir vinnustaði til útprentunar

 

Orðskýringar