Lög um jafna meðferð utan vinnumarkaðar

Lög um jafna meðferð utan vinnumarkaðar nr. 85/2018 tóku gildi 1. september 2018.

Með lögunum er kveðið á um meginregluna um jafna meðferð einstaklinga á öllum sviðum samfélagsins, utan vinnumarkaðar. Við lagasetninguna var höfð hliðsjón af efni tilskipunar 2000/43/EB um jafna meðferð óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna. Með skýru banni við mismunun er horft til þess að stuðla að virkri þátttöku sem flestra í íslensku samfélagi og koma í veg fyrir félagslega einangrun einstaklinga af sömu ástæðum. 

Jafnréttisstofa annast framkvæmd laga þessara og skal 4. gr. laga um stjórnsýslu jafnréttismála gilda eftir því sem við getur átt.

Þannig lúta störf Jafnréttisstofu ekki eingöngu að stjórnsýslu í tengslum við jafnrétti kynjanna á grundvelli kynjajafnréttislaga og laga um stjórnsýslu jafnréttismála heldur einnig að jafnri meðferð utan vinnumarkaðar annars vegar og jafnri meðferð á vinnumarkaði hins vegar. 

 

Information in English

ACT on Equal Treatment irrespective of Race and National Origins No. 85/2018