Lýðræðisleg þátttaka

Jafnréttisstofa hefur gefið út bæklinginn Tryggjum lýðræðislega þátttöku – Gátlisti við skipulagningu viðburða.

Um er að ræða handhægan rafrænan bækling þar sem farið er yfir atriði sem hafa ber í huga þegar skipuleggja á viðburð sem hefur lýðræði og fjölbreytileika að leiðarljósi.

Með þessum bæklingi vill Jafnréttisstofa vekja athygli á þeim lögum* sem henni er falið að hafa eftirlit með, þau eiga það öll sameiginlegt að banna mismunun og tryggja jafnan aðgang fólks m.a. að opinberum viðburðum.

Samfélagsgerð okkar setur skorður sem oft eru ómeðvitaðar og til þess að við njótum öll jafnra tækifæra þarf markvisst að draga úr aðstæðum sem leiða til mismununar. Við skipulagningu viðburða getur átt sér stað óbein mismunun þrátt fyrir að það sé ekki ætlunin. Bæklingurinn er hugsaður sem tæki til þess að styðja skipuleggjendur sem vilja líta í eigin barm og stíga markviss skref í átt að því að tryggja lýðræðislega þátttöku í viðburðum á þeirra vegum.

 

*Það eru lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020, lög um jafna meðferð utan vinnumarkaðar nr. 85/2018 og lög um jafna meðferð á vinnumarkaði  nr. 86/2018.