Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum

Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum var samstarfsverkefni ráðuneytis jafnréttismála, Jafnréttisstofu, Reykjavíkurborgar, Hafnarfjarðarkaupstaðar, Akureyrarbæjar, Mosfellsbæjar og Kópavogsbæjar með það að markmiði að auka og efla jafnréttis- og kynjasjónarmið í leikskólum og grunnskólum. 

Lokaskýrsla þróunarverkefnisins Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum var kynnt í mennta- og menningamálaráðuneytinu 19. mars 2010 að viðstöddu fjölmenni. Katrín Jakobsdóttir þáverandi menntamálaráðherra, ávarpaði samkomuna og sagði mikilvægt að sérstaklega yrði hugað að jafnréttisstarfi í skólum, hér væri því ekki verið að kynna lokaskýrslu heldur áfangaskýrslu.

Samantekið má segja að verkefnið hafi styrkt viðhorf nemenda sem þátt tóku í verkefnum grunnskólanna ef frá eru talin viðhorf til verkaskiptinga hjóna á heimili. Stelpurnar voru almennt jafnréttissinnaðri en strákarnir og viðhorf nemenda til jafnréttis voru breytileg eftir skólum.

Í ljós kom að verulega skortir á kynjafræðiþekkingu kennara en forsenda markvissrar jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum eru vel menntaðir kennarar á þessu sviði. Kynjafræðin þarf að vera skyldunámsgrein í kennaramenntun og koma sterkar inn í endurmenntun kennara.

Brýnt er að menntamálaráðuneytið axli sína ábyrgð og sinni eftirlits- og ráðgjafarhlutverki sínu. Gera þarf faglega úttekt á jafnréttisfræðslu í skólum en vitað er að víða í skólakerfinu er mikið verk að vinna við mótun jafnréttisstefnu í samræmi við lög og opinber markmið. Skólayfirvöld sveitarfélaganna þurfa líka að sinna sínum skyldum og styðja skólana við jafnréttisfræðsluna.

Lokaskýrsluna má nálgast í heild sinni hér