Landsfundur um jafnréttismál sveitarfélaga

Landsfundur 2022

Skráningu er lokið. 

Jafnréttisstofa og Samband íslenskra sveitarfélaga boða til árlegs fundar um jafnréttismál sveitarfélaga fimmtudaginn 15. september næstkomandi. Fundurinn verður haldinn í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri að þessu sinni og mun standa frá kl. 9-15.

Sveitarfélög hafa margvíslegar skyldur gagnvart íbúum sínum þegar kemur að jafnréttismálum. Vegna nálægðar við íbúana og þess þríþætta hlutverks sem þau hafa sem stjórnvald, vinnuveitandi og þjónustuveitandi eru þau í afar góðri stöðu til þess að uppfylla skyldur sínar.

Sveitarstjórnir skulu eigi síðar en ári eftir sveitastjórnarkosningar leggja fram til samþykktar áætlun um jafnréttismál til næstu fjögurra ára.
Í jafnréttisáætluninni skulu sveitarfélög setja sér markmið og tilgreina aðgerðir til að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli eftirfarandi laga:

  • Lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.
  • Lög nr. 85/2018 um jafna meðferð einstaklinga á öllum sviðum samfélagsins, utan vinnumarkaðar.
  • Lög nr. 86/2018 um jafna meðferð einstaklinga á vinnumarkaði óháð kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu.