Áhugaverð ráðstefna í Osló

Ráðstefna um karla, karlmennsku og jafnrétti verður haldin í Osló, þriðjudaginn 6. febrúar 2007.
Menn - likeverd og velferd, Osló


Nordisk konferanse om menn, mannsroller og kjønnslikestilling SAS Radisson Hotel Scandinavia, Oslo tirsdag 6. februar 2007 kl. 9.30 - 15.30. Nordisk Ministerråd og Barne- og likestillingsdepartementet inviterer nordiske politikere og øvrige beslutningstakere i statlig og kommunal virksomhet og fra arbeidslivets organisasjoner til å delta på denne konferansen.

Siktemålet med konferansen er todelt -

1. å oppsummere fem års nordisk samarbeid om menn, mannsroller og kjønnslikestilling.

2. å drøfte hva som bør gjøres framover, og gi en anbefaling til nordiske regjeringer, kommuner og arbeidsliv om hva som bør være mannspolitikk i årene framover.

Påmeldingsfrist settes til 01. desember 2006.

Melder seg på vil få plass, etter et system der vi ønsker å sikre minst ti deltakere fra hvert land og fem fra selvstyrte områder.

For påmelding, vennligst klikk deg inn på følgende link:
 
http://weblounge.viatravel.no/viagruppe/hovedside?id=konfdef_0494