Auglýst er eftir verkefnastjóra í fullt starf

Jafnréttisstofa óskar eftir að ráða verkefnastjóra í fullt starf til tólf mánaða. Um er að ræða nýtt og spennandi þróunarverkefni á sviði jafnréttismála og jafnréttisfræðslu. Staðan var áður auglýst 7. nóvember og er auglýst aftur vegna aukningar á starfshlutfalli.

Verkefnið miðar að því að auka og efla jafnréttis- og kynjasjónarmið í skólastarfi, þ.e. í leikskólum og grunnskólum. Að verkefninu standa félagsmálaráðuneytið, Jafnréttisstofa, Jafnréttisráð, Hafnarfjarðarbær, Reykjavíkurborg, Kópavogsbær og Akureyrarbær. Verkefnið er tvíþætt: Annars vegar að setja upp vefsíðu þar sem upplýsingar um jafnréttisfræðslu verða aðgengilegar. Hins vegar að vinna með grunnskólum og leikskólum sem hafa áhuga á að sinna tilraunaverkefnum á sviði jafnréttismála og nota vefsíðuna til kynningar á þeim.

Helstu verkefni:
• Mótun og þróun verkefnisins í samráði við verkefnisstjórn.
• Verkefnastjórnun og samstarf meðal annars við tilraunaskóla.
• Söfnun fræðsluefnis, textavinnsla og innsetning á vefsíðu.
• Umsjón með uppsetningu vefsíðu.
• Kynning verkefnisins.
• Mat og skýrslugerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla eða menntun á sviði jafnréttismála nauðsynleg.
• Háskólamenntun nauðsynleg.
• Reynsla af kennslu eða námskeiðahaldi nauðsynleg.
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og einu norrænu tungumáli.
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.

Leitað er að einstaklingi sem er sjálfstæður og sýnir frumkvæði. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt samningum Jafnréttisstofu og viðkomandi stéttarfélags. Til greina kemur að verkefnastjóri sé staðsettur annaðhvort á Akureyri eða í Reykjavík. Vakin er athygli á að starfið stendur opið jafnt konum og körlum.

Umsóknarfrestur er til og með 2. janúar næstkomandi. Umsóknir sendist til Jafnréttisstofu, Borgum við Norðurslóð, 600 Akureyri, eða með tölvupósti. Með umsókn skal fylgja ferilskrá og upplýsingar um menntun. Nánari upplýsingar veitir Hjálmar Sigmarsson í síma 460 6200. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.