Fjölmennt á bókakynningu Jafnréttisstofu

Síðastliðinn miðvikudag efndi Jafnréttisstofa til kynningar fyrir fagfólk við Eyjafjörð á nýútgefnum fræðsluritum Ingólfs V. Gíslasonar um ofbeldi í nánum samböndum. 
Góð mæting var á kynninguna og fengu fundagestir fræðslurit ætlað þeirra fagstétt.

Bók Ingólfs V. skiptist í fimm fræðslurit.  Eitt þeirra fjallar á almennan hátt um ýmsar staðreyndir varðandi ofbeldi gegn konum í nánum samböndum, rannsóknir sem gerðar hafa verið, birtingarmyndir ofbeldisins og afleiðingar þess. Þetta rit er einkum ætlað til kennslu.
Hin ritin fjögur eru skrifuð með það að markmiði að nýtast tilteknum fagstéttum í starfi. Eitt ritanna er fyrir ljósmæður, annað fyrir aðrar heilbrigðisstéttir, þriðja fyrir starfsfólk félagsþjónustu og fjórða ritið er ætlað lögreglunni.

Samráðsnefnd um aðgerðir gegn ofbeldi karla gegn konum í nánum samböndum sem stóð fyrir útgáfu ritanna er skipuð af félags- og tryggingamálaráðherra og hefur starfað frá árinu 2003 að ýmsum verkefnum til að sporna gegn ofbeldi á heimilum, kynferðislegu ofbeldi sem beinist að konum og til að bæta aðbúnað þeirra sem orðið hafa fyrir ofbeldi eða teljast í áhættuhópi hvað þetta varðar. Í nefndinni eiga sæti fulltrúar frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti, menntamálaráðuneyti, félags- og tryggingamálaráðuneyti, Jafnréttisstofu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Ritunum verður dreift til viðkomandi fagstétta á næstu dögum. Þau eru jafnframt aðgengileg hér.