Jafnréttisráðherrafundur í Noregi

Félagsmálaráðherra og framkvæmdarstjóri Jafnréttisstofu voru á fundum með ráðherrum Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna í síðustu viku.  

Jón Kristjánsson, ásamt Margréti Maríu Sigurðardóttur, sat í síðustu viku fund jafnréttisráðherra á Norðurlöndum sem haldinn var í Tönsberg í Noregi. Í kjölfar norræns fundar var jafnframt haldinn sérstakur fundur með jafnréttisráðherrum baltnesku landanna. Á norræna ráðherrafundinum var fjallað um konur og völd, ungt fólk og kynferði og vændi á Norðurlöndunum.

Í umfjöllun um konur og völd var ákveðið að kanna möguleika á að hrinda af stað verkefni er varðað leiðtoga með hliðsjón af kyni. Verkefnið yrði unnið í samvinnu við Norrænu nýsköpunarstofuna og Norrænu rannsóknarstofuna í kynja- og kvennafræðum.

Ein af megináherslunum í norrænu samstarfsáætluninni fyrir árin 2006-2010 er ungt fólk og jafnrétti. Æskulýðsráð á öllum Norðurlöndunum hafa tilnefnt ungt fólk til að vinna að þessum málum og að Hvítbók um skoðanir ungs fólks á jafnrétti. Tveir fulltrúar frá Íslandi sóttu fundinn en þeir voru tilnefndir af ungliðahóp femínistafélagsins. Jón Kristjánsson tók sérstaklega undir eina af tillögunum sem fulltrúar Íslendinga lögðu fram en þeir bentu á nauðsyn þess að auka jafnréttisfræðslu á öllum stigum skólakerfisins. Ráðherrann greindi frá því að í félagsmálaráðuneytinu væri í undirbúningi vinna að gerð fræðsluefnis um jafnréttismál þar sem sérstaklega væri haft til fyrirmyndar fræðsluefni sem Danir gerðu á sínu formennskuári í fyrra og var kynnt á ráðstefnunni Kynlegur skóli.

Í umræðum um vændi á Norðurlöndum tók Jón Kristjánsson félagsmálaráðherra upp umræðuna um vændi í tengslum við heimsmeistaramótið í knattspyrnu í Þýskalandi. Hann kvaðst telja rétt að íþróttahreyfingin beitti sér af alefli gegn vændi og mansali í tengslum við stórmót í íþróttum.

Á fundi jafnréttisráðherra Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna var samstarfsáætlun á sviði jafnréttismála fyrir árin 2007?2008 samþykkt. Í umræðu um hvernig auka mætti þátttöku og ábyrgð feðra í uppeldi barna sinna benti félagsmálaráðherra á jákvæða reynslu Íslendinga af fæðingarorlofi feðra. Hann kvað mjög mikilvægt að feður nýttu sér fæðingarorlofið og benti á að íslenskir feður gerðu það í mjög miklum mælum eða um 90% feðra nýfæddra barna. Ráðherrann sagðist telja að þetta væri lykilatriði í því að styrkja stöðu kvenna á vinnumarkaði og eyða kynbundnum launamun.

Jón Kristjánsson benti einnig á að til þess að hægt væri að ná árangri í jafnréttismálum væri afar mikilvægt að bæði konur og karlar tækju þátt og bæru ábyrgð. Hann greindi frá ráðstefnunni ?Karlar um borð?, sem haldin hefði verið 1. desember sl. á Íslandi og jafnframt að fyrirhugað væri að halda alþjóðlega karlaráðstefnu um jafnréttismál hér á landi 1. desember 2006 og hvatti hann jafnréttisráðherrana eindregið til að sækja hana.

Nánari upplýsingar um norrænt samstarf og samstarf Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna í jafnréttismálum, má finna hér.