Karlar ? jafnvirði og velferð.

Norræn ráðstefna um karla, karlmennsku hlutverk og jafnrétti kynjanna undir yfirskriftinni: Menn ? likeverd og velferd. Nordisk konferanse om menn, mannsroller og kjønnslikestilling. Í Osló fimmtudaginn 1. júní 2006 kl. 10 ? 16.
Norræna ráðherranefndin og Barna- og jafnréttisráðuneyti Noregs bjóða norrænum stjórnmálamönnum og öðru áhrifafólki hjá ríkinu, sveitarfélögum og í atvinnulífinu, að taka þátt á þessari ráðstefnu. Markmið hennar er að taka saman fimm ára samstarf norðurlandanna um karla, karlmennsku hlutverk og jafnréttis kynjanna ásamt því að skipuleggja framtíðina.

Ráðstefnan fer fram á skandínavísku. Skráning er til 26. apríl og fer fram á linda.arstad@bld.dep.no og verður að gefa upp nafn, heimilisfang, símanúmer, stöðu og vinnuveitenda. 75 fyrstu komast að en miðað er við að það séu að minnstakosti fimm frá hverju landi. Nánari upplýsingar hér að neðan:

Menn ? likeverd og velferd
Nordisk konferanse om menn, mannsroller og kjønnslikestilling

SAS Radisson Hotell Plaza, Oslo torsdag 1. juni 2006 kl. 10 - 16

Nordisk Ministerråd og Barne- og likestillingsdepartementet inviterer nordiske politikere og øvrige beslutningstakere i statlig og kommunal virksomhet og fra arbeidslivets organisasjoner til å delta på denne konferansen.

Siktemålet med konferansen er todelt:

1. å oppsummere fem års nordisk samarbeid om menn, mannsroller og kjønnslikestilling

2. å drøfte hva som bør gjøres framover

Deltakerne vil på forhånd få tilsendt et utkast til kommuniké fra konferansen som bygger på de konklusjoner og forslag innlederne legger fram. Kommunikeet vil i sin tur bli drøftet under siste del av konferansen med sikte på konsensus og formidling til alle aktuelle organer og instanser i Norden.

Deltakerantallet er begrenset og skal omfatte hele Norden. Mannlige representanter oppfordres spesielt til å delta. De som trenger overnatting fra dagen før for å nå fram til konferansestart, vil få dekket dette hotellopphold. Konferansen for øvrig er gratis.

Påmeldingsfrist settes til 26. april, og de 75 første som melder seg på vil få plass, etter et system der vi ønsker å sikre minst fem deltakere fra hvert land. Påmelding skjer på e-mail til

linda.arstad@bld.dep.no og må inneholde navn, adresse, telefon, stilling og arbeidssted.

Foreløpig program:

Kl. 10.00 Åpning

Kunstnerisk

?Om menn, mannspolitikk og kjønnslikestilling?

Innledning ved den norske likestillingsministeren Karita Bekkemellem

Korte, faglige innlegg:

Om menns helse

Om menn og kjøp av sex

Om menns sinne og voldsbruk

Om menn mellom familie og arbeidsliv

Om gutter og sosialisering til kjønn

Lunsj

Om mannsforskning og kunnskapstilfanget ? hva er gjort, hva bør gjøres?

Koordinator for nordisk mannsforskning Knut Oftung

Forslag til kommuniké fra konferansen ? drøftinger

Kl. 16.00 Avslutning v. statssekretær Kjell Erik Øie, Barne- og likestillingsdepartementet.