Konur jákvæðari en karlar í garð kynjakvóta

Niðurstöður spurningakönnunar sem Jafnréttisstofa sendi sveitarstjórnarfólki nú í aðdraganda kosninga sýnir jákvæða afstöðu til ákvæða jafnréttislaga um kynjakvóta í nefndum og ráðum.
Þátttakendur voru spurðir hvort auðvelt væri að fylgja ákvæðum jafnréttislaga (nr. 10/2008) sem segir að við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skuli þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en 40%. Afstaða þátttakenda til fullyrðingarinnar sýnir að meirihluti þeirra sem taka afstöðu, telur það auðvelt – en sjá má nokkurn mun í afstöðu karla og kvenna. Meðal kvenna eru 58,5% sammála eða mjög sammála fullyrðingunni en meðal karla er samsvarandi hlutdeild 45,8%.


Rannsóknin var unnin í samstarfi Jafnréttisstofu við Dr. Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við viðskipta- og raunvísindasvið Háskólans á Akureyri. Þátttakendur voru kjörnir fulltrúar síðustu sveitarstjórnarkosninga (árið 2010). Könnunin var send til 524 viðtakenda og alls svöruðu 267 eða 51%. Konur voru 46% þátttakenda og karlar 54%.