Skýrsla Jafnréttisstofu um nefndir, ráð og stjórnir á vegum ráðuneytanna 2013

Komin er út skýrsla Jafnréttisstofu um nefndir, ráð og stjórnir á vegum ráðuneytanna. Í skýrslunni er að finna greiningu á skiptingu kynjanna í nefndum, stjórnum og ráðum á starfsárinu 2013 auk þess sem farið er yfir þróun síðustu ára. Árið 2008 var leiddur í lög kynjakvóti í nefndum, stjórnum og ráðum á vegum ríkisins og hefur Jafnréttisstofa haft eftirlit með framkvæmd hans.
Kynjakvótinn, sem kveðið er á um í 15. grein jafnréttislaga (lögum  nr. 10/2008), gerir ráð fyrir að hlutur hvors kyns um sig skuli ekki vera minni en 40% nema hlutlægar ástæður heimili annað. 

Helstu niðurstöður skýrslunnar eru: 
• Hlutfall kynjanna í öllum nefndum, allra ráðuneyta, árið 2013: 44% konur og 56% karlar
• Hlutfall kynjanna í nýjum nefndum sem skipaðar voru á starfsárinu 2013: 48% konur og 52% karlar
• Þegar kynjakvótinn var leiddur í lög 2008 voru 43% nefnda í samræmi við kynjakvótann. Árið 2013 voru 65% starfandi nefnda skipaðar í samræmi við 15. greinina.

Ljóst er að áfram þarf að vinna markvisst að því að skipa konur og karla til jafns í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ráðuneytanna. Jafnréttisstofa hefur unnið í samstarfi við ráðuneytisstjóra og jafnréttisfulltrúa ráðuneytanna að því að finna leiðir til jafna hlutfall karla og kvenna. Nánar er fjallað um það í skýrslunni hér.