Starf lögfræðings á Jafnréttisstofu

Jafnréttisstofa auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings í fullt starf. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga á sviði jafnréttis- og mannréttindamála þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

Jafnréttisstofa starfar samkvæmt lögum nr. 10/2008 og er staðsett á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði jafnréttismála og stuðlar að jafnri stöðu og jöfnum rétti kvenna og karla m.a. með fræðslu, upplýsingagjöf og ráðgjöf auk eftirlits með framkvæmd laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, þ.m.t. með innköllun jafnréttisáætlana og framkvæmd jafnlaunavottunar. Meðal verkefna er að koma á framfæri ábendingum og tillögum til að ná fram auknu jafnrétti, fylgjast með þróun jafnréttismála í þjóðfélaginu og á alþjóðavettvangi, m.a. með upplýsingaöflun og rannsóknum, vinna að forvörnum gegn kynbundnu ofbeldi í samvinnu við hlutaðeigandi stjórnvöld og samtök.

Helstu verkefni lögfræðings á Jafnréttisstofu eru ritun lögfræðilegra álita, leiðbeiningar og undirbúningur stjórnvaldsákvarðana á sviði jafnréttismála í samstarfi við velferðarráðuneytið, fræðsla og aðstoð við atvinnurekendur um gerð jafnréttisáætlana og framkvæmd jafnlaunavottunar, gerð jafnréttismats á grundvelli laga og ritun umsagna við frumvörp og þingsályktanartillögur. 

Gerð er krafa um kandídatspróf eða grunnpróf auk meistaraprófs í lögfræði ásamt góðri færni í íslensku í ræðu og riti sem og færni í verkefnastjórnun og mannlegum samskiptum.

Aðrar hæfniskröfur:

• Þekking á jafnréttislögum og reynsla af starfi á sviði jafnréttismála.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og stjórnsýslurétti.
• Mjög góð kunnátta í ensku og vald á einu Norðurlandamáli.
• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og greiningar- og skipulagshæfni.
• Hæfni í að miðla upplýsingum með skipulögðum og skýrum hætti.

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi ríkisins við BHM.

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Umsóknarfrestur er til 1. október nk. og skulu umsóknir berast Jafnréttisstofu, Borgum, 600 Akureyri eða í tölvupósti á póstfangið jafnretti[at]jafnretti.is. Upplýsingar í síma 4606200.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.