Þróunarverkefninu Jafnrétti í skólum ýtt úr vör

Í dag, fimmtudaginn 22. maí 2008, undirrituðu Jóhanna Sigurðardóttir, félags- og tryggingamálaráðherra, Ólafur F. Magnússon borgarstjóri, Kristín Ástgeirsdóttir jafnréttisstýra, Lúðvík Geirsson bæjarstjóri, Árni Þór Hilmarsson, framkvæmdastjóri fræðslusviðs Kópavogsbæjar, Katrín Björg Ríkarðsdóttir, framkvæmdastjóri samfélags- og mannréttindadeildar Akureyrarbæjar og Jóhanna B. Magnúsdóttir, formaður fjölskyldunefndar í Mosfellsbæ, samstarfssamning um þróunarverkefnið Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum. 
Undirritunin fór fram í leikskólanum Hörðuvöllum í Hafnarfirði í kjölfar fyrsta vinnufundar verkefnisins sem er hrint úr vör í tengslum við Dag barnsins sunnudaginn 25. maí næstkomandi.

Þróunarverkefnið miðar að því að auka og efla jafnréttis- og kynjasjónarmið í leikskólum og grunnskólum. Verkefnið felst annars vegar í því að hanna vefsíðu þar sem upplýsingar um jafnréttisfræðslu verða aðgengilegar og að leikskólar og grunnskólar sinni tilraunaverkefnum á sviði jafnréttismála.

Sveitarfélögin hafa tilnefnt leikskóla og grunnskóla sem tilraunaskóla í sínu sveitarfélagi og eru skólarnir farnir að huga að tilraunaverkefnum sem unnin verða á næsta skólaári. Vorið 2009 þegar tilraunaverkefnunum lýkur verða væntanlega verkefni og fræðsluefni sem nýst geta í jafnréttisfræðslu í íslenskum leikskólum og grunnskólum.

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, prófessor við Háskólann á Akureyri, leiðir faghóp sem í eiga sæti fulltrúar frá Félagi leikskólakennara, Félagi grunnskólakennara og Félagi náms- og starfsráðgjafa. Faghópurinn mun veita tilraunaskólum, stýrihópi, verkefnisstjóra og öðrum sem að verkefninu koma faglegan stuðning og ráðleggingar. Hægt að nálgast upplýsingar um verkefnið á upplýsingasíðu verkefnisins.

Ráðinn hefur verið verkefnisstjóri til eins árs með aðsetur á Jafnréttisstofu. Hlutverk hans er að hafa umsjón með söfnun og innsetningu efnis á vefsíðu auk þess að vera tengiliður við tilraunaskólana og aðra sem að verkefninu koma.

Frekari upplýsingar veitir:

Arnfríður Aðalsteinsdóttir, verkefnisstjóri

Jafnréttisstofa, Borgum v/Norðurslóð

600 Akureyri

sími 460 6200 / gsm 899 3480

www.jafnretti.is