Yfirlit um stöðu og áhrif jafnari kynjahlutfalla við stjórnun og í stjórnum fyrirtækja

Jón Snorri Snorrason skrifar

Yfirlit um stöðu og áhrif jafnari kynjahlutfalla við stjórnun og í stjórnum fyrirtækja

Í greininni er farið yfir stöðu kvenna í stjórnum fyrirtækja, bæði hér á landi og erlendis en hér á landi eru aðeins rúm 20% stjórnarsæta skipuð konum og svipað hlutfall er í hópi æðstu stjórnenda.Jón Snorri fer yfir þróun þessara mála og reynir að leita skýringa á stöðunni og hvernig hún getur breyst. Kynntar eru helstu rannsóknir sem hafa kannað hver áhrifin eru af fjölgun kvenna í stjórnum fyrirtækja. Ýmsum spurningum er velt upp, svo sem hvort fjölbreyttar stjórnir séu líklegri til að skila meiri rekstrarárangri, hvort stjórnhættir breytist með fjölbreytni og loks hvort fjölgun kvenna í stjórnum fyrirtækja muni leiða til þess að konum fjölgi í stöðum æðstu stjórnenda.

Það liggur fyrir að þau fyrirtæki sem hafa konur í stjórn skila betri árangri en niðurstöður rannsókna benda til þess að erfitt sé hins vegar að fullyrða að fjölgun kvenna í stjórn leiði til betri árangurs. Í erlendum gögnum sjáum við að konur sitja yfirleitt í stjórnum stærri fyrirækja en þessu virðist öfugt farið hér á landi. Sammerkt með öllum rannsóknum er að fjölgun kvenna í stjórnum leiðir ekki til fjölgunar kvenna í stjórnunarstöðum. Vegna nýlegrar lagasetningar um kynjakvóta þurfa mörg stórfyrirtæki að gera verulega bragarbót í þessum efnum. Loks er farið yfir mögulegar leiðir sem eru fyrir hendi í ljósi þeirrar staðreyndar að veruleg fjölgun kvenna verður að koma til ætli fyrirtækin að uppfylla lagaskilyrðin.

Þetta er ágrip greinar sem birt er í veftímaritinu Stjórnmál og stjórnsýsla, FRÆÐIGREINAR 1. tbl. 8. árg. 2012 . Greinin er of löng til þess að birta í heild á heimasíðunni og bendum við því á uppruna hennar á þessari síðu.