Fréttir

Rannsókn á ofbeldi gegn fötluðum konum

Í fréttatilkynningu frá velferðarráðuneytinu eru kynntar niðurstöður nýrrar eigindlegrar rannsóknar á ofbeldi gegn fötluðum konum sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann fyrir ráðuneytið. Niðurstöðurnar veita mikilvæga innsýn í margbreytilegar birtingarmyndir ofbeldis gegn fötluðum konum, við hvers konar aðstæður það á sér stað og afleiðingarnar sem það hefur. 

Skýrsla um jafnrétti í háskólum á Íslandi

Jafnréttisstofa vill vekja athygli á skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins Jafnrétti í háskólum á Íslandi; greining á stöðu jafnréttismála í háskólum á Íslandi. Í skýrslunni er að finna samantekt á stöðu jafnréttismála þar sem háskólarnir eru skoðaðir með tilliti til þriggja þátta: Hvort jafnréttisáætlun sé til staðar og þá hvort að henni sé framfylgt. Með hvaða hætti haldið er utan um jafnréttismál innan hvers skóla og hvort einhverju sé ábótavant. Þá var staða jafnréttismála skoðuð með hliðsjón af jafnréttislögum, lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Sameinuðu þjóðirnar meta stöðu jafnréttismála á Íslandi

Starfsfólk Jafnréttisstofu átti í síðustu viku fund með starfshópi Sameinuðu þjóðanna um mismunun gagnvart konum í lögum og framkvæmd. Starfshópurinn hefur frá komu sinni til landsins þann 16. maí hitt embættismenn í ráðuneytum og opinberum stofnunum en einnig fulltrúa ýmissa félagasamtaka til að afla sér upplýsinga um hvernig staða jafnréttismála er hér á landi. Starfshópurinn hefur sérstakan áhuga á að skoða lög, lagaumbætur og stefnumál sem ríkisstjórnin hefur komið í framkvæmd til að efla réttindi kvenna og stuðla að jafnrétti kynjanna. Hópurinn mun í framhaldinu leggja mat á hvaða áhrif fjármálahrunið árið 2008 hafði á réttindi kvenna og verða niðurstöðurnar kunngjörðar í skýrslu í júní 2014.  

Konur 24% stjórnarformanna

Árið 2012 var 21% framkvæmdastjóra og 24% stjórnarformanna starfandi fyrirtækja sem skráð voru í hlutafélagaskrá kvenkyns. Hlutfall kvenna er hæst í minnstu fyrirtækjunum en minnkar eftir því sem fyrirtækin eru stærri. Þó hefur kvenkyns stjórnarformönnum fjölgað hlutfallslega mest á síðustu árum í fyrirtækjum með yfir 250 starfsmenn en hlutfall kvenna í þeim hópi fyrirtækja óx úr 9% í 15% milli 2011 og 2012 og hefur tvöfaldast frá árinu 2010.

Alþjóðlegi jafnréttisskólinn (GEST) verður hluti af neti Háskóla SÞ á Íslandi

Þann 9. maí sl. varð Alþjóðlegi jafnréttisskólinn á Íslandi hluti af neti Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi með undirritun þríhliða samstarfssamnings utanríkisráðuneytisins, Háskóla Sameinuðu þjóðanna og Háskóla Íslands þar að lútandi. Alþjóðlegi jafnréttisskólinn hefur starfað frá janúar 2009 þegar honum var komið á fót með samningi milli utanríkisráðuneytisins og Háskóla Íslands. Skólinn var upphaflega starfræktur sem tilraunaverkefni með það að markmiði að verða síðar hluti af tengslaneti Háskóla Sameinuðu þjóðanna, og er byggður á sömu hugmyndafræði og aðrir skólar Háskóla Sameinuðu þjóðanna.

Alþingiskosningar og kynin 2013

Í alþingiskosningum 27. apríl síðastliðinn varð breyting á hlutfalli kvenna á alþingi. Í kosningum árið 2009 var hlutfall kvenna 42,9% en er nú 39,7%.

Áætlun um aðgerðir gegn mansali samþykkt í ríkisstjórn

Ríkisstjórnin samþykkti föstudaginn 26. apríl áætlun innanríkisráðherra um aðgerðir gegn mansali á tímabilinu 2013 til 2016. Áætlunin tekur annars vegar mið af þörf á að veita fórnarlömbum mansals stuðning og öryggi og hins vegar þörf á bættu verklagi og viðbúnaði stjórnvalda einkum innan réttarvörslukerfisins til þess að sporna gegn mansali hér á landi.