Fréttir

Jafnréttisstofa gefur út bráðabirgðastarfsleyfi til vottunar á jafnlaunakerfum

Jafnréttisstofa gefur út bráðabirgðastarfsleyfi til vottunar á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85, samkvæmt 3. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1030/2017, en nýlega tók þessi reglugerð breytingum og var 3. málsgreininni breytt og Jafnréttisstofu fengið þetta hlutverk.

Jafnréttismál flytjast til forsætisráðuneytis

Þann 1. janúar 2019 taka til starfa ný ráðuneyti heilbrigðismála og félagsmála við uppskiptingu velferðarráðuneytisins sem verður lagt niður frá sama tíma. Þá flytjast jafnréttismál til forsætisráðuneytis. Þingsályktunartillaga um breytta skipan ráðuneyta var samþykkt á Alþingi í gær.

Stuðlað að fjölgun vottunaraðila vegna vottunar jafnlaunakerfa

Ásmundur Einar Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra, hefur undirritað reglugerð sem á að flýta fyrir því að nýjar vottunarstofur geti haslað sér völl á markaði/ hafið starfsemi og öðlast faggildingu til að votta jafnlaunakerfi samkvæmt jafnlaunastaðlinum ÍST 85. Samkvæmt núgildandi fyrirkomulagi þarf vottunarstofa að hafa framkvæmt tiltekinn lágmarksfjölda úttekta á jafnlaunakerfum fyrirtækja eða stofnana áður en faggildingasvið Einkaleyfastofa getur veitt henni faggildingu...

Árangur og áskoranir í jafnréttismálum innan Stjórnarráðsins

Jafnréttisfulltrúar Stjórnarráðsins hafa tekið saman skýrslu um störf sín á tímabilinu 2015-2017.

Frestur fyrirtækja og stofnana til að öðlast jafnlaunavottun framlengdur um 12 mánuði

Ásmundur Einar Daðason félags- og jafnréttismálaráðherra hefur ákveðið að framlengja um 12 mánuði frest fyrirtækja og stofnana til að öðlast jafnlaunavottun samkvæmt ákvæðum laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Framlengingin tekur til fyrirtækja og stofnana, óháð stærð þeirra. Reglugerð ráðherra þessa efnis tók gildi í dag.

Konur taka af skarið! - námskeið á Akureyri

Það var líf og fjör á laugardag í sal Einingar-iðju þar sem konur á Norðurlandi hittust til skrafs og ráðagerða. Tilefnið var námskeiðið „Konur taka af skarið!“ sem AkureyrarAkademían, Jafnréttisstofa, Starfsgreinasambandið og JCI Sproti standa fyrir. Verkefnið fékk styrk úr Jafnréttissjóði Íslands og er markmið þess að hvetja konur til þátttöku og áhrifa innan verkalýðshreyfingarinnar.

Samningur um gerð greiningar á stöðu kvenna af erlendum uppruna

Ásmundur Einar Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra, og Unnur Dís Skaptadóttir, fyrir hönd Háskóla Íslands og verkefnisins Hreyfanleiki og þverþjóðleiki á Íslandi, undirrituðu í dag samning milli velferðarráðuneytisins og Háskóla Íslands um gerð greiningar á stöðu kvenna af erlendum uppruna. Markmið greiningarinnar er meðal annars að kortleggja þá þekkingu sem liggur fyrir um stöðu kvenna af erlendum uppruna og afla eigindlegra gagna um helstu hindranir sem konur af erlendum uppruna upplifa í íslensku samfélagi.

Konur taka af skarið! - Akureyri

AkureyrarAkademían, ásamt Jafnréttisstofu, Starfsgreinasambandinu og JCI Sprota standa fyrir námskeiði sem ber yfirskriftina Konur taka af skarið! Viltu láta til þín taka og hafa áhrif á verkalýðsbaráttuna og samfélagið?

Kynningarblað um jafnrétti

Þann 24. október sl. kom út kynningarblað um jafnrétti með Fréttablaðinu. Þar er m.a. að finna áhugaverðar greinar um jafnréttismál og viðtöl við starfsmenn Jafnréttisstofu um ýmis verkefni stofunnar.

Fimm ára áætlun um kynjaða fjárlagagerð samþykkt í ríkisstjórn

Fimm ára áætlun um kynjaða fjárlagagerð var samþykkt í ríkisstjórn sl. föstudag. Fjármála- og efnahagsráðherra hefur haft forystu um gerð áætlunarinnar í samráði við ráðherra jafnréttismála.