Fréttir

Borgaraleg réttindi kvenna í 100 ár

Um þessar mundir fagna Norðurlöndin aldarafmæli kosningaréttar kvenna. Finnar héldu upp á áfangann árið 2006, Norðmenn árið 2013 og nú, árið 2015, er komið að Íslandi og Danmörku. Fyrir hönd framkvæmdanefndar Alþingis um 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna og RIKK, Rannsóknastofnunar í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands, verður haldin alþjóðleg hátíðarráðstefna í Hörpu dagana 22.-23. október 2015. 

Kynleg kennsla

Kvenréttindafélags Íslands og Jafnréttisnefnd Kennarasambands Íslands býður upp á samnorrænt málþing um kynjafræðikennslu í framhaldsskólum, á Hallveigarstöðum, miðvikudaginn 21. október kl. 15–17. Rætt verður um kynjafræðikennslu á framhaldsskólastigi, áskoranir og tækifæri, kennsluefni, kennsluaðferðir og framtíðarsýn. Málþingið og umræður fara fram á ensku og er öllum opið.

„Að búa til bók og skúrað á eftir“

Fyrsta jafnréttistorg vetrarins í Háskólanum á Akureyri fer fram miðvikudaginn 14. október nk. Þar munu dr. Sigrún Stefánsdóttir og Valgerður Sverrisdóttir fyrrum alþingiskona og ráðherra flytja innlegg í tengslum við útgáfu bókarinnar Frú ráðherra - frásagnir kvenna á ráðherrastóli eftir Eddu Jónsdóttur og dr. Sigrúnu Stefánsdóttur. Jafnréttistorgið mun fara fram kl. 12.00, í stofu N101 Sólborg v/Norðurslóð og er öllum opið án endurgjalds.  

Landsfundur jafnréttisnefnda sveitarfélaga 2015

Fljótsdalshérað boðar til landsfundar jafnréttisnefnda sveitarfélaga 8. - 9. október n.k.  Landsfundur jafnréttisnefnda er haldinn árlega og er kjörinn vettvangur fyrir fólk sem vinnur að jafnréttismálum innan sveitarfélaga til að koma saman og ræða málin, fræðast og fá góðar hugmyndir.

20 árum síðar - kynjasamþætting undir smásjánni

Hvaða árangri hefur samþætting kynjasjónarmiða (e. Gender Mainstreaming) skilað fram til þessa? Hefur innleiðing samþættingar leitt til aukins jafnréttis? Á hvaða sviðum hefur samþætting virkað og hvar ekki? Hversu vel hefur okkur tekist að nýta hugmyndafræði samþættingar og þau verkfæri sem hún hefur alið af sér? Hvaða kostir og gallar hafa komið í ljós, m.a. ef horft er til samtvinnunar (e. intersectionality) við aðrar víddir jafnréttis? Á þessu ári eru 20 ár frá því að samþætting var formfest á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og því kalla Jafnréttisnefnd HÍ og Jafnréttisstofa til fólk með reynslu og þekkingu á sviðinu til að taka púlsinn á samþættingu.

Ljósagangur og litadýrð í háskólum landsins til áminningar um jafnréttismál

Háskólar landsins standa saman að ljósagjörningi í hádeginu í dag, mánudaginn 5. október til að undirstrika mikilvægi mannréttinda og umræðu um jafnréttismál. Dagurinn markar jafnframt upphaf jafnréttisdaga og fræðsluviðburða um jafnréttismál sem fara fram í skólunum sjö. Þetta er í fyrsta sinn sem skólarnir vinna saman að gjörningi tengdum jafnréttismálum en viðburðurinn hefur einnig skírskotun í Alþjóðlegt ár ljóssins á vegum Sameinuðu þjóðanna.

Norrænt samstarf um dagatal á vefnum

Glöggir lesendur heimasíðu Jafnréttisstofu hafa tekið eftir því að dagatal stofunnar hefur verið að taka breytingum. Ástæðan er sú að Jafnréttisstofa hefur tekið upp samstarf við norrænt dagatal til að kynna atburði á sviði jafnréttis kynjanna. Um er að ræða vefgátt þar sem atburðir á dagatal Jafnréttisstofu sjást einnig á norræna dagatalinu GenderKalenderN. Jafnréttisstofa hvetur alla sem eru að skipuleggja atburði sem tengjast jafnrétti kynja til að hafa samband og auglýsa viðburði sína á þessum nýja vettvangi.

Skýrsla Jafnréttisstofu um nefndir, ráð og stjórnir á vegum ráðuneytanna 2014

Komin er út skýrsla Jafnréttisstofu um nefndir, ráð og stjórnir á vegum ráðuneytanna. Í skýrslunni er að finna greiningu á skiptingu kynjanna í nefndum, stjórnum og ráðum á starfsárinu 2014 auk þess sem farið er yfir þróun síðustu ára. Árið 2008 var leiddur í lög kynjakvóti í nefndum, stjórnum og ráðum á vegum ríkisins og hefur Jafnréttisstofa eftirlit með framkvæmd hans.

Góðar heimtur

Innköllun jafnréttisáætlana grunnskóla er lokið og skiluðu 96% grunnskóla fullnægjandi jafnréttisáætlun eða umbeðnum gögnum til Jafnréttisstofu. Jafnréttisstofa óskar skólunum alls hins besta í skóla- og jafnréttisstarfinu og vekur um leið athygli á 18. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla en þar segir í 3. málsgrein: Fyrirtæki og stofnanir skv. 2. mgr. skulu afhenda Jafnréttisstofu afrit af jafnréttisáætlun eða starfsmannastefnu sinni ef jafnréttisáætlun er ekki fyrir hendi ásamt framkvæmdaáætlun þegar Jafnréttisstofa óskar eftir því. Enn fremur skulu fyrirtæki og stofnanir skv. 2. mgr. afhenda Jafnréttisstofu skýrslu um framgang mála þegar Jafnréttisstofa óskar eftir því innan hæfilegs frests. Í samræmi við ofangreint mun  Jafnréttisstofa kalla eftir skýrslu um stöðu og þróun jafnréttismála frá grunnskólum skólaárið 2016 – 2017. 

Fyrirlestraröð Stígamóta um margbreytileika og forréttindi

Á haustmisseri opna Stígamót dyrnar upp á gátt og bjóða upp á morgunverðarfyrirlestra um margbreytileika  og forréttindi. Tilgangur þessarar fyrirlestrarraðar er að skoða hvernig ólíkur bakgrunnur ýmissa hópa hefur áhrif á forréttindi, fordóma og mismunun. Sérstök áhersla verður á ofbeldi og aðgang að þjónustu til að vinna úr afleiðingum þess.