Fréttir

Fyrsta jafnlaunastaðfestingin

Embætti umboðsmanns skuldara hlaut þann 10. febrúar fyrst fyrirtækja og stofnana jafnlaunastaðfestingu hjá Jafnréttisstofu.

Staða jafnlaunavottunar í lok ársins 2021

Jafnréttisstofa hefur birt myndrænt yfirlit um stöðu jafnlaunavottunar í lok ársins 2021. Af þeim 415 aðilum sem eiga að hafa hlotið vottun hafa 94 enn ekki klárað ferlið. Í ljósi aðstæðna í samfélaginu undanfarin tvö ár hafa þeir aðilar sem áttu að klára ferlið í lok árs 2019 og 2020 fengið ríflegan frest. Nú er það mat Jafnréttisstofu að sá frestur sé liðinn og er stofnunin því að undirbúa tilkynningar um ákvörðun um álagningu dagsekta.

#JÁTAK er hafið

Játak hvetur öll framboð til borgar-, bæjar- og sveitarstjórna til að huga að fjölbreytni, standa vörð um jafnan rétt allra kynja og stilla upp listum sem spanna vel fjölbreytt litróf mannlífsins.

Rauði þráðurinn í umræðum var jafnréttisfræðsla í víðum skilningi

Í október kom út samantekt af fyrsta fundi Jafnréttisráðs frá samráðsvettvangi um jafnrétti kynjanna sem fór fram í júní á þessu ári.

Heimilisstörf í kórónuveirufaraldrinum

Á vef Hagstofu Íslands ber að líta bráðabirgðatölur um verkaskiptingu, tíma varið í umönnun og heimilisstörf og áhrifin af kórónuveirufaraldrinum á heimilin.

Jafnlaunastaðfesting eða jafnlaunavottun?

Fyrirtækjum og stofnunum með 25 – 49 starfsmenn eru boðnir tveir valkostir til þess að fá staðfestingu á því að jafnlaunakerfi þeirra og framkvæmd þess uppfylli kröfur 2. mgr. 8. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, nr. 150/2020.

Áhrif á jafnrétti í fyrsta skipti hluti af ákvarðanatöku

Við undirbúning fjárlagafrumvarpsins skiluðu ráðuneyti í fyrsta skipti jafnréttismati með fjárlagatillögum sínum. Áhrif á jafnrétti eru þannig orðin hluti af ákvarðanatöku við fjárlagagerð.

Konur gára vatnið - fjarnámskeið heppnuðust vel

Konur hafa að jafnaði lægri laun en karlar og leið þeirra upp metorðastigann á vinnumarkaði er oft erfiðari en karla. Auk þess geta aðrir þættir, svo sem það að hafa verið utan vinnumarkaðar um tíma, að búa við fötlun eða búa í dreifðari byggðum, haft neikvæð áhrif á möguleika kvenna á vinnumarkaði.

Fjölbreytileiki styrkir íslenskt atvinnulíf

Aukinn fjölbreytileiki styrkir vinnustaði og eykur samkeppnishæfni þeirra. Ávinningur vinnustaða af fjölbreytileika er mikill því með fjölbreyttum mannauði eru vinnustaðir betur í stakk búnir að takast á við fjölbreyttar áskoranir til dæmis í rekstri, framleiðslu og þjónustu.

Jafnréttisstofa hlaut styrk fyrir verkefni um mikilvægi fjölbreytileika á vinnumarkaði

Jafnréttisstofa hlaut á dögunum 60.000€ styrk úr Erasmus+ á sviði mennta- æskulýðs- og íþróttamála í flokki samstarfsverkefna. Verkefnið sem er styrkt er unnið í samstarfi við Inova Aspire í Hollandi og kallast “Diversity Inside Out - Voices from Inside Organisations Foster Change“.